บริการจัดอบรมและทำ Workshop

Training 01

นอกจากบริการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบริการ outsourced DPO แล้ว เรายังมีบริการจัดอบรม ทั้งแบบออนไลน์และในสถานที่ รวมถึงบริการจัดทำ workshop แบบ customized ให้ตรงกับธุรกิจของคุณ เพราะเราเข้าใจดีว่า เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรของคุณ 

ไม่ว่าคุณจะจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงานทั่วไป หรือจะจัดอบรมเฉพาะหน่วยงาน เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource: HR) หรือฝ่ายการตลาด เราพร้อมออกแบบหลักสูตรการอบรมและ workshop ให้คุณ

หลักสูตรอบรมและ workshop ของเราออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) โดยเฉพาะ คุณจึงมั่นใจได้ว่าหากเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมกับเราแล้ว องค์กรของคุณจะพร้อมรับมือกับ PDPA อย่างแน่นอน

Languages »