บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการปฏิบัติตาม PDPA

Data Privacy 01

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (หรือที่เรียกอย่างย่อว่า PDPA) จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่ startup ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนอาจได้รับโทษทั้งทางปกครองและทางอาญา โดยโทษปรับสูงสุดคือ 5 ล้านบาท

ปัญหาที่พบได้บ่อยในการเริ่มต้นปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA คือ หน่วยงานหรือองค์กรไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร และควรจะต้องเน้นหรือให้ความสำคัญกับเรื่องใดก่อน การมีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ไว้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการ implement PDPA จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรไม่เสียเวลาและสามารถ implement PDPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความชำนาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีประสบการณ์ในการ implement PDPA  เราพร้อมร่วมมือกับธุรกิจของคุณเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ให้กับคุณ

เราพร้อมออกแบบแนวทางการปฏิบัติตาม PDPA ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ 

 

Languages »