Bureau Veritas CEPAS คืออะไร?

Bureau Veritas คือองค์กรที่ให้บริการรับรองระบบหรือมาตรฐานต่างๆ ที่หลากหลายและครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั่วโลก

CEPAS คือองค์กรที่ให้บริการรับรองคอร์สอบรมพัฒนาบุคลากรของประเทศอิตาลี

Bureau Veritas CEPAS ได้ให้การรับรองแก่ผู้ที่สอบผ่านการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ GDPR อย่างดีและสามารถทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ GPDR กำหนดได้

เรามีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง GDPR และ PDPA ซึ่งได้รับการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม GDPR จากสถาบัน Bureau Veritas CEPAS ประเทศอิตาลี และผ่านประสบการณ์การทำงานกับองค์กรชั้นนำมากกว่า 15 ปี พร้อมให้คำปรึกษาคุณ

Languages »